เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทบ๊อช

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทบ๊อช

กลุ่มบริษัท บ๊อช ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและบริการชั้นนำของโลก มีพนักงานทั่วโลกกว่า 390,000 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจสำคัญ ได้แก่ กลุ่มโซลูชั่นแห่งการขับเคลื่อน กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและอาคาร ในฐานะผู้นำทางด้าน IoT (Internet of Thing) บ๊อชเสนอนวัตกรรมแห่งโซลูชั่นเพื่อบ้านอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ ยานยนต์ และอุตสาหกรรมที่สามารถเชื่อมต่อถึงกัน

Bosch Automotive History

จุดกำเนิดอุตสาหกรรมยานยนต์ของโรเบิร์ต บ๊อช

ย้อนกลับไปในปี ค.ศ. 1887 บริษัทโรเบิร์ต บ๊อช จำกัด ได้ถือกำเนิดในฐานะผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ โดยมี มิสเตอร์ โรเบิร์ต บ๊อช ( Mr. Robert Bosch) และทีมงานวิศวกรของเขา มิสเตอร์ ก็อตลอบ โอโนลด์ (Mr.Gottlob Honold) ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยการออกแบบอุปกรณ์ผลิตและจุดระเบิดกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง (แมกนีโต) สำหรับอุปกรณ์ในรถยนต์ทั่วไป และในปี 1897 มิสเตอร์ โรเบิร์ต บ๊อช และทีมงานได้ติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ลงไว้ในรถยนต์สามล้อเพื่อดูว่าเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือไม่ จากการที่เริ่มต้นได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เล็กๆนี้เอง ทำให้ บ๊อช ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์

Bosch Group Sustainability

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท บ๊อช

ความยั่งยืน ของกลุ่มบริษัท บ๊อช หมายถึงการดำรงรักษาความสำเร็จของบริษัทในระยะยาว และในขณะเดียวกันจะต้องปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับในยุคปัจจุบันและในอนาคต