เบรก

ระบบเบรกรถยนต์

บ๊อช เริ่มผลิตชิ้นส่วนระบบเบรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2470 ภายใต้การผลิตที่ควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพที่ได้รับมาตรฐาน ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ประเภทระบบเบรกของบ๊อชจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะ และเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่

จานเบรก

ตรงตามมาตราฐานอะไหล่รถยนต์แท้

ผ้าเบรก

ประสิทธิภาพการทำงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าอะไหล่รถยนต์แท้

ก้ามเบรก

เบรคมีความเสถียร