บ๊อชถูกจัดอันดับจากนิตยสาร Fortune ให้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อันดับหนึ่งเป็นปีที่3 ติดต่อกัน

บ๊อชถูกจัดอันดับจากนิตยสาร Fortune ให้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อันดับหนึ่งเป็นปีที่3 ติดต่อกัน

บ๊อช ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ได้รับความชื่นชมมากที่สุดในโลกเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันโดยนิตยสาร Fortune ทั้งนี้รายชื่อบริษัทที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดโดยนิตยสาร Fortune ปี 2017อ้างอิงตามแบบสำรวจของผู้บริหาร คณะกรรมการ และ นักวิเคราะห์ความปลอดภัย จาก 680 บริษัท ใน 51 อุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ใน 2 8 ประเทศ ซึ่งรางวัลดังกล่าวนี้จะต้องแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะที่โดดเด่นด้วยกัน 9 ข้อ  ทั้งนี้ในหมวดของผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นชิ้นส่วนยานยนต์ บ๊อชได้ทำชื่อเสียงได้ทั้งหมด 9 ข้อ ได้แก่ นวัตกรรม การบริหารบุคคลากร การใช้ทรัพย์สินขององค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคม   คุณภาพการจัดการ ความมั่นคงทางการเงิน มูลค่าการลงทุนระยะยาว คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ และความสามารถในการแข่งขันระดับโลก นอกจากนี้ บ๊อช ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทใน 500 รายชื่อทั่วโลกของนิตยสาร Fortune โดยได้เลื่อนขึ้นมาอยู่อันดับที่ 87 ในปี 2017 จากอันดับที่ 150 ในปี 2016